آیین بزرگداشت حافظ با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شیراز