اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ماموریت غیرممکن «قربان» مقابل پرسپولیس؛ از ۱۱۲۹ روز تا یک دهه