برنامه درسی روز یکشنبه بیست و پنجم مهرماه مدرسه تلویزیونی
به گزارش شنبه شب شبکه آموزش سیما، برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش و قرآن در روز بیست و پنجم مهرماه پخش می‌شود به شرح زیر است: فنی و حرفه ای و کاردانش : ساعت٨  تا ٨:٣٠  نصب و نگهداری تجهیزات شبکه و سخت افزار  - پایه۱۲ - رشته شبکه و نرم افزار رایانه (کامپیوتر) -شاخه فنی و حرفه ای  دانش فنی تخصصی-پایه ۱۲- رشته معماری داخلی- شاخه فنی و حرفه ای  ساعت ۹تا۹:۳۰ کابینت آشپزخانه   - پایه ۱۱- رشته صنایع چوب  - شاخه فنی و حرفه ای     ساعت ۲۰:۰۰ تا ۲۰:۳۰ تولید قطعات به روش تراشکاری  - پایه ۱۱- رشته ماشین ابزار  - شاخه فنی و حرفه ای  ساعت ۲۰:۳۰تا۲۱:۰۰ مونتاژ و دمونتاژ قطعات SMD  - پایه ۱۱- رشته الکترونیک - شاخه فنی و حرفه ای  ساعت۲۱:۰۰تا ۲۱:۳۰ سرویس چرخ خودرو-پایه ۱۱- رشته مکانیک خودرو- شاخه فنی و حرفه ای              ۶پایه ابتدایی: ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ بازی و ریاضی     پایه اول ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ فارسی و نگارش     پایه  دوم    ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰    فارسی و نگارش  پایه سوم   ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰ علوم تجربی و تفکر     پایه چهارم ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰  مطالعات و مهارت های اجتماعی   پایه پنجم   ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰  مطالعات و مهارت های اجتماعی        پایه ششم ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰ آموزش نوآموزان    پیش دبستانی  متوسطه اول: ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ زبان انگلیسی    پایه هفتم  ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰ زبان انگلیسی  پایه هشتم  ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ زبان انگلیسی   پایه نهم  ساعت ١۶:۰۰تا ۱۶:۳۰ تفکر و سبک زندگی  پایه هشتم  متوسطه دوم  :  ساعت ١۶:۳۰تا۱۷:۰۰  زیست شناسی  دو- پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی          ساعت۱۷:۰۰تا ١٧:۳۰  فیزیک دو  - پایه ۱۱- رشته علوم تجربی   ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰  زیست شناسی دو  - پایه ۱۱-  رشته علوم تجربی  ساعت ۱۸:۰۰ تا ۱۸:۳۰ فیزیک یک -  پایه ۱۰- رشته علوم تجربی شبکه قران: ساعت۸صبح درس اخلاق اسلامی۳رشته علوم ومعارف اسلامی ساعت۸:۳۰ تاریخ اسلام۳رشته علوم ومعارف اسلامی. ساعت۱۱ درس آموزش قران پایه سوم دبستان ساعت۱۱:۲۰ درس هدیه های اسمانی پایه دوم دبستان ساعت ۱۵ درس عربی، زبان قران۳رشته علوم ومعارف  ساعت۱۵:۳۰ درس پیام های آسمان(پایه هفتم)