اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

آغاز آزمایشات بالینی واکسن اختصاصی اومیکرون
به گزارش روز چهارشنبه گروه علم و آموزش ایرنا از ساینس، در این تحقیقات قرار است با کمک هزار و ۴۲۰ بزرگسال بین ۱۸ تا ۵۵ سال، چند سناریوی مختلف برای دزهای یادآور مورد بررسی قرار گیرد و مناسب‌ترین استراتژی واکسیناسیون شناسایی شود. داوطلبان این آزمایشات بالینی به سه گروه با سطح ایمنی بسیار متفاوت تقسیم می‌شوند که دارای سوابق واکسیناسیون متفاوت هستند. برخی از این افراد اصلا واکسن تزریق نکرده‌اند، برخی دیگر یک یا دو دز دریافت کرده و برخی از آن‌ها با دریافت دز یادآور ایمنی کامل را به دست آورده‌اند. این تنوع در سطح ایمنی در ابتدای شیوع پاندمی در داوطلبان وجود نداشت. تاکنون مشخص شده است که دریافت دز یادآور سوم واکسن موجب تقویت قابل توجه سیستم ایمنی می‌شود اما هنوز مشخص نیست که اثر این اقدام تا چه مدت باقی است. در این آزمایشات قرار است مشخص شود که بعد از دز سوم واکسن آیا نیاز به تزریق دزهای یادآور بعدی وجود دارد و در صورت نیاز این دز یادآور باید در چه زمانی و از چه نوع واکسنی باشد؛ موضوعاتی که موجب نگرانی و اضطراب بسیاری از شهروندان شده است.