اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معاون وزیر راه: باید به جای مسکن‌سازی صرف، شهرسازی اتفاق بیافتد
به گزارش ایرنا، علیرضا جعفری روز دوشنبه با حضور در شهر پرند اظهار داشت: از این رو بانک مسکن و وزارت‌های راه و شهرسازی، کشور و نیرو به دنبال حل مشکلات در حوزه تولید و اتمام مسکن و ایجاد زیرساخت‌ها در این حوزه هستند. وی ادامه داد: ساختارهای رفع موانع تولید مسکن باید توسط سازندگان و متولیان این حوزه شناسایی شود. مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید اظهار داشت: برای تولید مسکن، توجه به حوزه زیرساخت‌ها و سرانه های زیست مطلوب بسیار حائز اهمیت است. جعفری بیان کرد: نباید به دلیل نبود زیرساخت‌ها نارضایتی بین مردم ایجاد شود و تولید مسکن باید همراه با ایجاد زیرساخت ها باشد. وی با بیان اینکه استفاده از روش‌ها و ایده‌های جدید در راهبرد احداث شهرهای جدید باید تعریف شود، گفت: کل ظرفیت حاکمیت برای حل مشکلات مردم به کار گرفته شده است و رسیدگی به مشکلات ادارات خدمات رسان باید در اولویت باشد. جعفری تحقق وعده های داده شده در حوزه مسکن را مهم دانست و اضافه کرد: منابع و نوع مدیریت آن باید با جدیت دنبال شود و مردم نباید معطل بماند. وی با تاکید بر اینکه ریل گذاری ها باید به شکلی باشد که بتوانیم پاسخ دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور را بدهیم، گفت: مصوبات دریافت منابع توسط مدیران باید دنبال می شود و ما پیشنهادات با پشتوانه قانونی را دنبال می کنیم.