اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اشتغال ناشنوایان از مهمترین اولویت‌های بهزیستی/پوشش غربالگری شنوایی به ۹۰ درصد رسید