تعمیر پرینتر در محلفروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …کامپیوتر i5-2400بهترین آموزشگاه زبان

شاهنامه متعلق به تمام فارسی‌زبانان است
به گزارش روز شنبه گروه فرهنگی ایرنا از بنیاد سعدی، غلامعلی حداد عادل در ابتدای نشست مجازی پاسداشت زبان و ادبیات فارسی و بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، درباره اشتراکات فرهنگی منطقه اکو گفت: کشورهای عضو اکو، تاریخ و جغرافیایی مشترک دارند که سبب پیدایش فرهنگ مشترک میان مردم این کشورها شده است و زبان فارسی، محمل و بستر این فرهنگ مشترک در طول تاریخ بوده است. وی افزود: بسیاری میراث فرهنگی مردم این سرزمین‌ها، به زبان فارسی نوشته یا سروده شده و این زبان، زبان فرهنگی و زبان واسط میان همه اقوام و ملت‌های گوناگون بوده است که در این سرزمین‌ها ساکن بودند. زبان فارسی با تاریخ کهن تراش خورده و صیقل یافته، زیبا و خوش آهنگ شده و غنا یافته و به عنوان یک زبان مشترک انتخاب شده است. رئیس بنیاد سعدی با اشاره به جایگاه و نقش فردوسی در زبان فارسی یادآوری کرد: کسی که بیش از همه در آغاز تاریخ زبان فارسی در ماندگاری و قوت زبان فارسی سهم دارد، حکیم ابوالقاسم فردوسی است و هرگاه نام زبان فارسی به میان بیاید، نام او به ذهن خطور می‌کند. حداد عادل افزود: فردوسی با شاهنامه خود حماسه جاودانه‌ای آفریده که تنها حماسه یک ملت و کشور نیست، بلکه حماسه ملت‌های این منطقه-منطقه اکو- است و نشانه آن است که نام‌های مردان و زنان در شاهنامه فردوسی به عنوان قهرمان این داستان‌ها در این کشورها رایج بوده است. وی با بیان اینکه امروز وظیفه ما این است که میراث فرهنگی مشترک و کهن خود را گرامی و بستر و حامل این میراث یعنی زبان فارسی را نیز عزیز بداریم، تأکید کرد: جشن‌هایی مانند نوروز را فراموش نکنیم و این فرهنگ مشترک و زبان فارسی را وسیله‌ای برای انواع همکاری‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قرار دهیم و در حقیقت فرهنگ مشترک و عشق به زبان فارسی را سکوی پرشی به سوی پیشرفت و تفاهم قرار دهیم و صلح را در میان خود تحکیم ببخشیم. ۲۵ اردیبهشت در تقویم، روز بزرگداشت ابوالقاسم فردوسی طوسی (۳۲۹ هجری قمری – ۴۱۶ هجری قمری)، شاعر حماسه‌سرای ایرانی و سرایندهٔ شاهنامه، حماسهٔ ملی ایران، است. در ادبیات ایران و جهان فردوسی را با القاب حکیم سخن و حکیم طوس بزرگ‌ترین سرایندهٔ پارسی‌گو می شناسند.