اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

برخی خواص آتش به آشوب‌های اخیر ریختند/ آتش زدن مسجد بیانیه نمی‌خواهد؟/ نباید با مسببین آشوب‌ها مماشات کرد