آموزشگاه زبان دانمارکی شرق تهرانشرکت نبوغ بهینه گستر -فروش عایق …سبد پلاستیکی، جعبه پلاستیکی، پالت …تابلو سازی و تبلیغات لعل با بیش …

شیوع کرونا زباله‌های بیمارستانی سمنان را به یک تن در روز افزایش داد
حمیدرضا پیوندی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا، ابراز داشت: طبق دستورالعمل‌های بهداشتی پسماندهای عفونی بیمارستان‌ها  در دستگاه‌های مخصوص مانند اتوکلاو و هیدروکلاو بدون سوزانده شدن در حرارت بالا  بی‌خطرسازی می‌شود و پس از بی‌خطرسازی با خودروهای مخصوص به محل دفن منتقل و بر اساس استاندارها و دستورالعمل‌ها در کیسه‌هایی مخصوص در گودال‌های حفرشده دفن می‌شود. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان گفت: نگرانی بابت حمل و دفن زباله‌های عفونی  در شهر سمنان وجود ندارد و تمام مراحل به صورت کامل بهداشتی انجام می‌شود. وی بیان کرد: چهار بیمارستان شهر سمنان جزو مراکز پرزباله محسوب می‌شوند و پسماندهای این مراکز روزانه با دستگاه در محل بی‌خطرسازی شده و سپس پسماند عفونی بی‌خطر به  محل امحاء منتقل و دفن می‌شود. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان اظهار داشت: بی‌خطرسازی و عادی‌سازی پسماندهای بیمارستانی مطابق با قانون پسماند توسط دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان‌ها انجام شده و تحویل سازمان مدیریت پسماند شهرداری می‌شود. وی اضافه کرد: پسماندهای بیمارستانی سمنان پس از بی‌خطرسازی توسط تجهیزات و ماشین آلات استاندارد سازمان پسماند، حمل می‌شود. پیوندی تصریح کرد: ۱۱۰ مطب پزشک و ۱۰ مرکز درمانی و درمانگاهی شهر سمنان جزو مراکز کم زباله به حساب می آیند که زباله‌های عفونی این مراکز پس از حمل ماشین‌های مجهز به سردخانه در محل امحاء زباله با دستگاه‌های مخصوص سوزانده  و خاکستر آن دفن می‌شود. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان خاطرنشان کرد: مراکز درمانی کم زباله شهر سمنان روزانه ۵۰ تا ۷۰ کیلوگرم تولید پسماند عفونی دارند. وی یادآور شد: با توجه به اینکه پاکبانان در بخش حمل و نقل زباله‌های عفونی در خطر هستند، طبق روند سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان این افراد برای حفظ سلامتشان  نسبت به هپاتیت و کزار واکسینه شدند. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان گفت: بازیافت زباله‌های عفونی پیگرد قانونی دارد و تمام پسماندهای عفونی در شهر سمنان سوزانده و در گودال ها دفن بهداشتی می‌شود.