صندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …آموزش تخصصی سنتور در تهرانپارسدقیق کنترل سهند اتوماسیون دقیق …مشخصات تیرچه پیش تنیده bpico

دانشگاه‌های امیرکبیر و علوم پزشکی شهیدبهشتی تفاهم‌نامه امضا کردند
این تفاهم نامه امروز یکشنبه بین سید احمدی معتمدی رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و علیرضا زالی رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی در برج علم و فناوری دانشگاه امیرکبیر به امضا رسید. ایجاد بستر همکاری مشترک بین مراکز نوآوری، رشد و فناوری ۲ دانشگاه برای بهره‌مندی واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان ۲ دانشگاه از امکانات نرم افزاری و سخت افزاری، هم افزایی و شتاب دهی در تولید و تجاری سازی فراورده‌ها، محصولات و تجهیزات فناورانه، برقراری دوره‌های علمی و فناورانه به صورت متقابل، همکاری تحقیقاتی و فناوری اساتید ۲ دانشگاه به صورت پاره وقت و متقابل از جمله مفاد این تفاهم نامه است. مشارکت و سرمایه‌گذاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه امیرکبیر، فعال سازی دفتر همکاری اختصاص داده شده به دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بیمارستان شهید لبافی نژاد،‌ ایجاد دفاتر مشابه در سایر بیمارستان‌های منتخب تخصصی و عضویت اعضای هیات علمی ۲ دانشگاه در شورای فناوری،‌ مراکز رشد،‌ نوآوری و شورای علمی مرکز تحقیقاتی مرتبط به منظور مسئله یابی  و ارائه راه حل در دیگر بندهای این تفاهم نامه قید شده است.