ساخت قالب لاستیکصندلی آمفی تئاتر رض کو مدل آر 1801فرفورژهنصب آنتن مرکزی و معمولی و گردون