نبود پارکینگ چه هزینه‌هایی به شهر تحمیل می‌کند؟

نبود پارکینگ چه هزینه‌هایی به شهر تحمیل می‌کند؟
به گزارش ایرنا محمدحسین بوچانی روز دوشنبه در نشت برخط تی‌یواف (TUF) افزود: کتاب «هزینه بالای پارکینگ رایگان» توسط پروفسور دونالد شوپ نگاشته و در این کتاب پیرامون اصلاحات در قبال سه سیاست عمده بحث شده است و برای بهبود اوضاع ترافیک به مدیران مربوطه دیدگاه های راهبردی می دهد. وی این سیاست ها را «تعیین قیمت های مناسب برای پارکینگ حاشیه ای»، «بازگرداندن درآمد پارکینگ برای پرداخت خدمات عمومی محلی» و «حذف الزامات حداقل پارکینگ» برشمرد. بوچانی اضافه کرد: طی چند دهه اخیر سیاست های نامناسب در خصوص پارکینگ آسیب های بسیاری را به شهرها وارد کرده که می توان با اصلاح آن ها مدیریت شهرها را بهبود بخشید. بوچانی گفت: ۱۱مطالعه انجام شده بین سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۱ نشان داده است که به صورت متوسط ۳۰ درصد از خودروها در یک ترافیک پرازدحام در حال گشت زدن برای یافتن پارکینگ هستند. وی ادامه داد: در طول ۱۵ سال گذشته تعداد خودروها ۱۹ برابر شده است اما برای معضل جای پارک چه اقداماتی صورت گرفته است؟ بوچانی با بیان اینکه در این کتاب مقدمه اختصاصی برای مرکز مطالعات شهرداری تهران نوشته است، بیان کرد: مدیران اجرایی باید به سازو کارهای موجود برای رفع معضل ترافیک پایبند باشند و این کتاب مسیر پیش روی ما برای حل این معضل را ترسیم می کند. کتاب «هزینه بالای پارکینگ رایگان» توسط مهدی امیری پور ترجمه و توسط انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در سال ۹۹ منتشر شده است.