عایق الاستومریچگونه بدون نگرانی خرید کنیم ؟حفاظ استیلجابجایی درخت با جدیدترین تجهیزات

واکسن سینوواک چین به مکزیک رسید
به گزارش ایرنا، شینهوا روز یکشنبه اعلام کرد «مارتا دلگادو» معاون وزیر امور خارجه مکزیک که به همراه برخی دیگر از مقام های این کشور در مراسم تحویل این واکسن ها حضور داشت، گفت: ارسال واکسن های سینوواک به مکزیک نتیجه مهم همکاری نزدیک مکزیک و چین است. وی افزود: دو کشور به طور مداوم دوستی و همکاری خود را برای ارسال واکسن تعمیق بخشیدند و مکزیک هرگز دوستی چین در دوران مبارزه با کرونا را فراموش نخواهد کرد. اولین محموله واکسن های  سینوواک، ۲۰ فوریه وارد مکزیکو سیتی شد و پس از آن واکسیناسیون از شهر «آکاتِپِک» ایالت مکزیک شروع شد. دومین محموله نیز در تاریخ ۲۷ فوریه به مکزیک رسید. تا کنون ۲ میلیون و ۱۵۸ هزار مورد تأیید شده مبتلا به کرونا در مکزیک گزارش شده است که از آن میان حدود ۱۹۴ هزار نفر جان خود را از دست داده اند. چین تاکنون مجوز استفاده عمومی از ۴ واکسن ضد کرونا را صادر کرده است که همگی این واکسن ها تولید داخل هستند. این کشور تا کنون به ۵۳ کشور در حال توسعه واکسن اهدا کرده و همچنان قرار است بر تعداد این کشورها اضافه شود. واکسن های ضد کرونا چین تا کنون به ۲۷ کشور دنیا نیز صادر شده است. علاوه بر آن، قرار است چین در قالب برنامه تسهیل دستیابی به واکسن کرونا (کوواکس) ۱۰ میلیون دوز واکسن را در اختیار کشورهای در حال توسعه جهان قرار دهد.