اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

دوربین ها قطع شد؛ قفل وین شکست