به گزارش روابط عمومی موسسه خانه کتاب، اسامی آثار راه یافته به مرحله دوم داوری در گروه تاریخ و جغرافیا بدین شرح بر اساس حروف الفبا اعلام شد: در بخش تاریخ پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی، تألیف علی قلی‌پور، تهران: مؤسسه فرهنگی و پژوهشی چاپ و نشر نظر، ۱۳۹۷،   پندها وعبرت‌ها از بناها و آثار تاریخی مصر، تألیف تقی‌الدین احمد بن علی بن عبدالقادر بن محمد مقریزی، ترجمه پرویز اتابکی و محمد رضا عطایی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی، ۱۳۹۷، تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی (بحرین)، تألیف محمدعلی بهمنی قاجار، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۹۷، جامعه و بازار در عصر ناصری، با نگاهی به اوضاع اجتماعی و اقتصادی در عصر قاجار، تألیف فیاض زاهد و هدی موسوی، تهران: نشر تاریخ ایران، ۱۳۹۷ حجاج ایرانی در دولت عثمانی (قرن سیزده و چهارده هجری قمری)، تألیف اسرا دوغان، تهران: پژوهشکده تاریخ اسلام، ۱۳۹۷، خاقان صاحب قران و علمای زمان: نقش فتحعلی‌شاه قاجار در شکل‌گیری روندها و نهادهای مذهبی نو، تألیف احمد کاظمی موسوی، تهران: آگاه، ۱۳۹۷، روایت‌های خاندان رستم و تاریخ‌نگاری ایرانی، تألیف ساقی گازرانی، ترجمه سیما سلطانی، تهران: مرکز، ۱۳۹۷، سردار سوادکوهی، سرگذشت اسماعیل‌خان امیر مؤید باوند، تألیف مصطفی نوری، تهران: شیرازه کتاب ما، ۱۳۹۷، سیاست‌ورزی در ایران عصر صفوی: قدرت، دیانت، بلاغت، تألیف کالین میچل، ترجمه حسن افشار، تهران: فرهنگ جاوید، ۱۳۹۷ شهنشاهنامه، تاریخ منظوم مغولان و ایلخانان از قرن هشتم هجری، تألیف احمد تبریزی، به‌کوشش: مهشید گوهری، جواد راشکی‌علی‌آبادی، زیرنظر جواد عباسی، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری سخن، ۱۳۹۷، مائوئیسم در ایران، تألیف محمود نادری، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۹۷، میجی؛ امپراتوری ژاپن و دنیای او (۱۹۱۲ـ۱۸۵۲) تألیف دونالد کین، ترجمه هاشم رجب‌زاده، تهران: مؤسسه فرهنگی ـ هنری جهان کتاب، ۱۳۹۶ ویلهلم واسموس: لورنس آلمانی همراه دلیران تنگستان تألیف هندریک گروتروپ، ترجمه جواد سیداشرف، تهران: ققنوس، ۱۳۹۷ از دیگر آثار راه یافته در بخش تاریخ به مرحله نیمه نهایی این دوره از جایزه کتاب سال هستند. در بخش جغرافیا هیچ کتابی به مرحله پایانی راه نیافت.