جذب مدرس انگلیسی، آلمانی، ترکی …دستگاه بسته بندیدستگاه سلفون کشکولر سلولزی پلیمری

جلسه شورای عالی عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) با حضور معاون اول رییس جمهور