محمدرضا همایی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این عناوین پژوهشی بار نخست از سوی ۱۱ دستگاه اجرایی در ۲۳ بهمن به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ارسال شده است. وی یادآورشد: بار دیگر همین عناوین شنبه ۲۶ بهمن از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی ارسال شده است. همایی تاکید کرد: حداکثر تا پنج اسفند ماه فرصت دریافت پرپوزال اساتید وجود دارد و از همین رو از تمامی اساتید و پژوهشگران درخواست می شود در ارسال پرپوزال خود سرعت عمل به خرج دهند. مدیر مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: این ۲۷ عنوان پژوهشی به ۲۱ دانشگاه ارسال شده است اما نگران طولانی شدن روند اقدامات اداری و ارسال فراخوان به اساتید طی مدت زمان قانونی هستیم. وی یادآورشد: اساتید می توانند برای آشنایی با شماره تماس رابطان به سایت Amoozesh.thmporg.ir مراجعه کنند. بر اساس بند «ز» تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و همچنین قانون بالادستی بند «ب» ماده ۶۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور دستگاه های اجرایی ملزم هستند ۱ درصد از بودجه خود(به جز فصل ۱ و ۶) را صرف پژوهش از طریق مراکز علمی و دانشگاه ها کنند. این قانون برای توسعه اجرای علمی طرح های دستگاه های استانی خوب بود اما برخی از دستگاه ها که بودجه کمی داشتند یک درصد پژوهش بسیار ناچیز بود و امکان کار پژوهشی برای آنها میسر نبود. از این رو از سال ۱۳۹۷ بر اساس تبصره یک قانون بودجه در استان تهران کل بودجه پژوهشی دستگاه های اجرایی متمرکز شد که مبلغی حدود ۲ میلیارد تومان بود. شورای برنامه ریزی (با تعیین اولویت ها و چالش ها) تصمیم گرفت طی ساز و کاری علمی و حرفه ای این بودجه را برای کارهای پژوهشی مورد نیاز استان اختصاص دهد. از این رو کارگروه پژوهش و فناوری ذیل شورای برنامه ریزی استان تهران ماموریت یافت تا موضوعات پژوهشی پیشنهادی دستگاه های استان را بر اساس مسائل و چالش های استخراج شده ارزیابی و دسته بندی کند.