مشاوره حقوقی- قبول پرونده های حقوقی …الیاف بایکوخرید پیچ و مهره صنعتی ساختمانی …تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …

واعظی: مدیریت بحران در تمام این روزها بر عهده شخص رییس جمهوری بوده است