آغاز فعالیت سامانه امداد هوشمند و کارآمد

آغاز فعالیت سامانه امداد هوشمند و کارآمد
به گزارش جمعه ایرنا از کمیته امداد، سیدمرتضی بختیاری در جلسه کارگروه امداد هوشمند و کارآمد افزود: امداد هوشمند و کارآمد برآمده از چند دهه فعالیت کمیته امداد است و با اجرای آن شاهد یک جهش در سامانه‌های اطلاعاتی و بهبود فرآیندهای خدمت‌رسانی به مددجویان خواهیم بود. وی ادامه داد: همه جوانب کار بررسی و پس از رفع موانع اجرای، این طرح در سراسر کشور اجرایی شده است. رئیس کمیته امداد پالایش اطلاعات و تحقق شفافیت را از نتایج اجرای طرح امداد هوشمند و کارآمد دانست و تاکید کرد: وجود اطلاعات صحیح موجب برنامه‌ریزی درست و ارتقای اعتماد مردم به کمیته امداد خواهد شد و همچنین برخی شائبه‌ها در مورد مددجویان این نهاد را نیز به طور کامل برطرف خواهد کرد.