اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

الجزایر: نمی گذاریم، فلسطین مستعمره هیچ ابرقدرتی شود