تاکید معاونت امور هنری بر جنبه‌های هنری جشنواره موسیقی فجر

تاکید معاونت امور هنری بر جنبه‌های هنری جشنواره موسیقی فجر
به گزارش ایرنا از روابط عمومی معاونت هنری وزارت فرهنگ، جلسه‌ دبیر و مدیران سی و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر با سرپرست معاونت امور هنری برگزار شد.  در این جلسه که محمد اله یاری فومنی سرپرست دفتر موسیقی  و رییس سی و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر نیز حضور داشت، حسن ریاحی، دبیر، اردوان جعفریان، مدیر بخش بین الملل، امیرعباس ستایشگر، عضو هیت انتخاب و محسن رجب پور از اعضای شورای ارزیابی جشنواره  سی و ششم گزارشی از فعالیت ها و اقدامات برای برگزاری این دوره جشنواره ارائه کردند.    محمود شالویی، سرپرست معاونت امور هنری نیز با تاکید بر اهمیت جشنواره های هنری فجر گفت: جنبه ها و مشخصه های هنری جشنواره موسیقی فجر و حضور گسترده و موثر هنرمندان و گروه های هنری در جشنواره موسیقی فجر مورد توجه است.  وی افزود: بخش رقابتی جشنواره نیز فرصتی است تا آثار و تولیدات موسیقی با نگاه کارشناسی و تخصصی ارزیابی شود. بخش بین المللی جشنواره موسیقی فجر نیز اهمیت قابل توجهی دارد و به ارتباط با گروه های هنری دیگر کشورها کمک می کند. سی و هفتمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر ۲۴ تا ۲۹ بهمن ماه سال جاری به دبیری دکتر حسن ریاحی برگزار می شود.