فروش بهترین دستگاه ترمیم ترک شیشه …شارژ کارتریج در محلال ای دی خطی 4014 مگافنر های پیچشی و فنر فرمدار

اختصاص بیمه بیکاری به یک میلیون و ۵۰ هزار نفر از زمان شیوع کرونا
به گزارش ایرنا، مصطفی سالاری روز دوشنبه در نشستی خبری با اشاره به طرح ۳۰۷۰ که بیش از ۷۰ درصد از مراجعات حضوری به شعب وکارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی را کاهش می‌دهد، اظهار داشت: ارائه خدمات غیرحضوری یکی از مطالبات اصلی و درازمدت شرکای اجتماعی سازمان و مردم بوده که سبب حذف ۷۰ میلیون از ۹۶ مراجعه سالانه مردم خواهد شد. وی همچنین با اشاره به صدور مفاصاحساب پیمانکاران به عنوان یکی از مطالبات اساسی تصریح کرد: ابلاغ مفاصاحساب به واگذارنده کار و همچنین پیمانکار نیز از خدمات اصلی سازمان است که براساس آن مفاصا حساب کاغذی حذف والکترونیکی خواهد شد. سالاری ادامه داد: این مهم همچنین به پیمانکار و واگذارنده کار همزمان ابلاغ و برای پیمانکاران و واگذارندگان یک صندوق شخصی به منظور ارائه مفاصا به سایر دستگاه‌ها راه‌اندازی می‌شود. به گفته وی، براساس این سامانه همه فرآیندهای دریافت مبانی محاسبه حقوق بیمه و خدمات کارفرمایان غیرحضوری خواهد شد.  ادامه دارد...