بر اساس این گزارش در نخستین ماه سال ۲۰۲۰ میلادی ۴۳۳ هزار و ۷۰۰ نفر از شهروندان جمهوری آذربایجان به کشورهای خارجی سفر کردند که ۳۸,۱ درصد از این سفرها به جمهوری اسلامی ایران بوده است. ایران در سال های اخیر همواره در مرکز توجه گردشگران آذربایجانی قرار گرفته است. اتباع این کشور بیشتر با انگیزه خرید، درمان و معالجات پزشکی، زیارت اماکن دینی و انجام سفر زمینی به جمهوری خودمختار نخجوان به ایران سفر می کنند. در همین حال بر اساس اعلام کمیته دولتی آمار جمهوری آذربایجان سفرهای خارجی شهروندان این کشور در نخستین ماه سال جاری در مقایسه با زمان مشابه یک سال قبل در مجموع  ۲۱.۵ درصد افزایش یافته است.  در نخستین ماه سال جاری میلادی همچنین ۲۹.۹ درصد از شهروندان جمهوری آذربایجان به گرجستان، ۱۶.۸ درصد به روسیه، ۹.۷ درصد به ترکیه، ۱.۱ درصد به اوکراین، ۱ درصد به امارات متحده عربی و ۳.۴ درصد نیز به دیگر کشورها سفر کردند. در این مدت ذکر  شده همچنین سفر شهروندان جمهوری آذربایجان به گرجستان ۲۹.۹درصد، به ترکیه ۱۵.۹  درصد افزایش و  به روسیه ۲.۱ درصد کاهش یافته است.