۲۲۲هزارTEU کانتینر از بندرشهید رجایی صادر شد
به گزارش ایرنا "علی رضا محمدی کرجی‌ران" روز سه‌شنبه در تشریح فعالیت سالجاری بندر شهید رجایی درحوزه کانتینری اظهارداشت: در این مدت نیز ۲۰۸ هزار و ۷۳۵ TEU کانتینر وارد بندرشهید رجایی شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد کاهش را نشان می دهد.  مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهیدرجایی، میزان ترانزیت صورت گرفته درمدت یاد شده را ۱۴۱ هزار و ۵۰ TEU کانتینر عنوان کرد که در همسنجی با مدت مشابه سال قبل افزایش قابل توجه ۸۵ درصدی را نشان می دهد. محمدی کرجی ران خاطرنشان کرد: همچنین در نیمه نخست امسال ۸۲۴ فروند کشتی کانتینری به بندر شهید رجایی تردد داشته اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۴ درصد افزایش داشته است. بندر شهید رجایی با دارا بودن ۱۰ پست اسکله کانتینری به طول۲ هزار و ۵۰۰ متر و بهرگیری از تجهیزات پیشرفته  بندری درحال حاضر ظرفیت تخلیه و بارگیری ۵.۵ میلیون TEU کانتینر را دارا می باشد. TEU واحد شمارش کانتینر است، کانتیتر ها ۴۰ و ۲۰ فوتی هستند که برای هر ۲۰ فوت یک واحد کانتینر به کار می رود.