به گزارش خبرگزاری ملی لبنان، شورای یاد شده در جلسه خود که به ریاست «میشل عون» رییس جمهوری در کاخ بعبدا در شرق بیروت برگزار شد از همه نیروهای نظامی و انتظامی لبنان خواست تا حافظ امنیت تظاهرکنندگان و نیز اموال و دارایی های عمومی و خصوصی باشند و از تخریب آن ها به وسیله ی عده ای افراد و عناصر نفوذی جلوگیری کنند. در روزهای اخیر اوضاع در لبنان به دنبال آرامش نسبی باردیگر ناآرام شد و برخی تظاهرکنندگان اقدام به آتش زدن اموال عمومی و حمله به برخی مراکز و موسسات عمومی کردند. بر پایه این گزارش، فرماندهان حاضر در جلسه شورای امنیت لبنان گزارش کردند که عده ای خرابکار در میان معترضان و تظاهرکنندگان نفوذ کرده اند که دست به اعمال تخریبی علیه مراکز دولتی می زنند و به نیروهای نظامی و انتظامی حمله می کنند. در این جلسه، رییس جمهوری لبنان خواستار هماهنگی بیشتر میان نظامیان و نیز میان آنان با دادگستری و قوه قضاییه لبنان شد. در جلسه شورای امنیت لبنان، الیاس بوصعب وزیر دفاع، ریا الحسن وزیر کشور، ژوزف عون فرمانده ارتش و عماد عثمان مدیرکل نیروهای امنیت داخلی گزارشی از رخدادهای ۹۶ روزی که از جنبش اعتراضی می گذرد به میشل عون ارایه کردند. هزاران کارگر، کارمند، جوانان حزبی و فعالان مدنی، دانشجویان و معلمان دانشگاه ها و مدارس خصوصی و دولتی با تظاهرات و تجمع و تحصن درقالب جنبش اعتراضی  از ۲۵ مهر ماه تاکنون در شهرهای مختلف لبنان خواستار اصلاح ساختار سیاسی، کاهش مالیات ها، پایان دادن به سوء مدیریت و فساد مقام ها، رفع بیکاری، گرانی و تورم، کمبود بنزین، برق و گاز، جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی (لیره) و افزایش حقوق و مزایا، هستند.