هدر کلگی آب برج خنک کنندهپرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …فروشگاه مهان ، عمده فروشی و خرده …نمایندگی کابل سیمند(سیمند کابل)

اختصاص خوابگاه به دانشجویان دارای پروژه‌های عملی
به گزارش روز یکشنبه صندوق رفاه دانشجویان، ناصر مطیعی درباره نحوه ارائه خوابگاه به دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹ اظهار داشت: معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها برای ارائه خوابگاه، تابع فعالیت آموزشی هستند که برنامه آن را معاونان آموزشی دانشگاه‌ها تنظیم می‌کنند. وی ادامه داد: تا زمانی که ستاد ملی مقابله با کرونا بر رعایت فاصله گذاری فیزیکی و سایر پروتکل‌های بهداشتی تاکید دارد، تراکم خوابگاه‌های دانشجویی باید توسط معاونان آموزشی دانشگاه‌ها تعیین شود. رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم افزود: در حال حاضر دانشگاه‌ها به دانشجویان تحصیلات تکمیلی که دارای پروژه‌های نیازمند به آزمایشگاه یا مزرعه‌ای در دانشکده‌های کشاورزی هستند، خوابگاه ارائه می‌دهند. مطیعی خاطرنشان کرد: همچنین به دانشجویان رشته‌های فنی که در حال فارغ التحصیلی بوده و کار کارگاهی و آزمایشگاهی دارند با حفظ فاصله گذاری اجتماعی خوابگاه تعلق می‌گیرد. مشاور وزیر علوم با بیان اینکه سیاست دانشگاه‌ها در ارائه خوابگاه و غذا در نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹ همانند نیمسال اول است و همچنان ادامه دارد، افزود: بر اساس اعلام وزیر بهداشت، شاهد موج جدید از بیماری در اسفند ماه خواهیم بود؛ بنابراین باید صبر کنیم این موج چگونه مدیریت می‌شود تا با عادی شدن شرایط، ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیمات جدید را اعلام کند. وی با بیان اینکه معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها تابع معاونان آموزشی هستند و معاونان آموزشی هم در جهت رعایت فاصله گذاری فیزیکی، حضور دانشجو را در دانشگاه‌ها محدود به کارهای عملی کرده‌اند، اظهار داشت: حضور دانشجویان در خوابگاه‌ها نوبت بندی شده است و دانشجو امکان استفاده یک ترم کامل از خوابگاه ندارد. مطیعی از دانشجویان درخواست کرد در مهلت مقرر به سامانه وام‌های دانشجویی مراجعه کرده و برای دریافت وام ثبت نام کنند.