اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

اداره کل کتابخانه‌های عمومی کرمانشاه فرهنگ مطالعه را در مراکز درمانی ترویج می‌کند