اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معاون کمیته امداد: ۲۷۴ هزار میلیارد ریال سهم این نهاد برای ایجاد اشتغال است