خرید گوسفند زنده عید قربانفروش بالابر نفریچاپ انواع کارت پی وی سی PVC با …فروشگاه اینترنتی بلینکالا

رویدادهای نجومی دهه آخر تیر ماه
مسوول بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران گفت: امروز یکشنبه ۲۲ تیر، ساعت ۲:۳۰ بامداد کره ماه به ملاقات سیاره بهرام رفت و در زاویه ۱.۸۱ درجه ای جنوب شرقی بهرام قرار گرفت. ساعت ۶:۳۰ دقیقه صبح سیاره ناهید در زاویه ۰.۹۵ درجه ای شمال ستاره چشم گاو دیده شد. همچنین ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه امشب ماه در اوج قرار می گیرد و فاصله آن از زمین ۶۳.۳۷ برابر شعاع زمین می شود.  فاطمه خراسانی یادآور شد: فردا دوشنبه بیست و سوم تیرماه ساعت ۴ بامداد ماه در تربیع آخر قرار می گیرد. ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه این روز سیاره تیر در جنوبی ترین زاویه عرضی از صفحه دایره البروج قرار خواهد گرفت و سه شنبه ۲۴ تیر ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه ظهر سیاره هرمز در مقابله قرار خواهد داشت و  ساعت ۱۹:۳۰ دقیقه این روز ماه در ۳.۵ درجه ای جنوب شرقی اورانوس قرار می گیرد. خراسانی افزود: چهارشنبه بیست و پنجم تیر ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح سیاره تیر در شش درجه ای جنوب شرقی خوشه M۳۵ قرار می گیرد. ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه این روز سیاره پلوتو در مقابله قرار می گیرد. همچنین پنجشنبه ۲۶ تیر ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه ماه در زاویه ۶.۶ درجه ای جنوب شرقی خوشه پروین قرار می گیرد. جمعه ۲۷ تیر ساعت ۵:۳۰ بامداد ماه در ۳.۷ درجه ای شمال چشم گاو قرار می گیرد و ساعت ۶:۳۰ دقیقه بامداد کره ماه، سیاره ناهید و ستاره چشم گاو درون دایره ای به قطر ۴.۱۳ درجه قرار می گیرند. ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه ماه در زاویه ۳.۱ درجه ای شمال سیاره ناهید قرار دارد. وی ادامه داد: ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه شنبه ۲۸ تیر، کره ماه در زاویه ۳.۱ درجه ای شمال سیاره ناهید قرار می گیرد؛ ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه این روز ماه در وضعیت گره فزاینده قرار دارد و ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه ماه در زوایه ۰.۶۲ درجه ای جنوب شرقی خوشه M۳۵ قرار می گیرد. یکشنبه ۲۹ تیر ساعت ۹:۳۰ دقیقه صبح ماه در زوایه ۳.۹ درجه ای شمال سیاره تیر قرار می گیرد. مسئول بخش علمی مرکز علوم و ستاره شناسی تهران گفت: دوشنبه ۳۰ تیر ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه صبح ماه در زاویه ۸.۲ درجه ای جنوب ستاره کاستور قرار می گیرد. ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه ماه در ۴.۵ درجه ای جنوب ستاره پلوکس قرار گرفته و ساعت ۱۷:۳۰ دقیقه خورشید وارد صورت فلکی خرچنگ می شود. ساعت ۲۲:۰۲ دقیقه ماه نو می شود .ساعت ۲:۳۰ دقیقه بامداد روز سه شنبه ۳۱ تیر سیاره کیوان در مقابله قرار گرفته و ساعت ۱۴:۳۰ دقیقه ماه در دو درجه ای شمال و شمال شرق خوشه کندو قرار می گیرد.