٢ هزار و ۵٠ واحد از مسکن مهر شاهرود نیمه‌تمام است
به گزارش ایرنا، امیر عمیدی شامگاه شنبه در دیدار با استاندار سمنان که در محل دفتر استاندار برگزار شد، بیان کرد: مجموعا بالغ بر ۲ هزار و ۵۰ کیلومتر طول مسیر تحت نظارت اداره کل راه و شهر سازی شرق استان (شاهرود) است که از این میزان ۲۹۹کیلومتر در قالب بزرگراه ، ۳۰۰ کیلومتر مسیر فرعی و یکهزار و ۱۸۳ کیلومتر نیز راه روستایی است.‌ وی ادامه داد: مهمترین مشکل جاده های تحت نظارت این اداره کل فقدان روکش آسفالت نزدیک به ۴۸ درصد از راه‌ها است.  عمیدی اضافه کرد: از محل تبصره ۱۴ ، مبلغ ۸۱۰ میلیارد ریال مصوب شده است که با این اعتبار طرح‌های مهم شرق استان ساماندهی می‌شود و ۳۳۰ میلیارد ریال از محل این تبصره، ابلاغ اعتبار شده که ۱۴۰ میلیارد ریال از این‌مبلغ تخصیص یافته است‌.  وی اظهار داشت: طرح جاده ای میامی- جبلان‌- کلاته خیج ، جزو طرح های جهش تولید استان سمنان معرفی شد.‌ عمیدی تصریح کرد: طرح عباس آباد- کاهک به طول ۳۰ کیلومتر به عنوان یکی از طرح‌های اقتصاد مقاومتی استان شناخته می‌شود که تا کنون پنج کیلومتر از این مسیر به بهره برداری رسید و بقیه این محور نیز ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.  مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان گفت: ۵۴ کیلومتر از طرح شاهرود به آزاد شهر در حوزه استان سمنان است که ۳۸ کیلومتر از این طرح اجرا و برای ۱۲ کیلومتر از ۱۵ کیلومتر باقیمانده نیز عقد قرارداد شده است‌.