گروه داود تامین کننده دستگاه های …فروشگاه اتوماسیون و ابزار دقیق …تولید کننده تورهای پشه بندی , ارگانزا، …مبلمان آمفی تئاتر،رض کو