سرمایه‌گذاری صنایع کشور در توسعه فناوری‌های مرتبط با مدیریت مصرف آب

سرمایه‌گذاری صنایع کشور در توسعه فناوری‌های مرتبط با مدیریت مصرف آب
 به گزارش عصر پنجشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، «محمد صادق خیاطان» اظهار داشت: انتظار از صنایع بزرگ کشور این است که درکنار توجه به توسعه محصولات تولیدی خود، سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌ها به ویژه فناوری‌های نوین مدیریت مصرف آب را هم مورد توجه قرار دهند. وی افزود: یکی از مبنایی‌ترین سیاست‌های دولت این است که نظام حکمرانی آب را با مشارکت تمامی ذی‌نفعان این بخش اجرایی کند و قطعا مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری بi عنوان بازوی مطالعاتی دولت، در حیطه مسئولیت‌ها و شرح وظایف خود، در مسیر تحقق این اراده تلاش می کند.