دکتر امین رضا چلبیانلو جراح و دندانپزشک …آگهی رایگانلیوان کاغذی ساحل جنوبفرفورژه

جهانگیری: طرح کرامت زمینه خودکفایی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح را فراهم می‌کند
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، اسحاق جهانگیری روز چهارشنبه در جلسه نظام بازنشستگی نیروهای مسلح با تأکید بر لزوم توانمند شدن صندوق‌های بازنشستگی گفت: در حال حاضر حقوق بازنشستگان کشوری و بخش زیادی از حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح توسط دولت پرداخت می‌شود که باید به راهکاری دست پیدا کنیم تا با توانمند سازی صندوق‌های بازنشستگی، بار هزینه ای حقوق اعضای این صندوق‌ها از دوش دولت برداشته شود. معاون اول رییس جمهوری با اشاره به گزارش معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح در جلسه درباره طرح پیشنهادی ستاد کل با عنوان «طرح کرامت»، تصریح کرد:‌ این طرح پیشنهادی که به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده است می تواند زمینه خودکفا شدن صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح را فراهم کند. جهانگیری همچنین با اشاره به تدوین لایحه نظام جامع بازنشستگی توسط دولت، خاطرنشان کرد: در این لایحه ابعاد و جوانب مختلف مربوط به ساماندهی صندوق های بازنشستگی مورد بررسی قرار گرفته که بررسی‌ها و پیشنهادات مندرج در این لایحه می‌تواند در طرح کرامت مورد استفاده قرار گیرد. وی افزود: لازم است کمیته ای با محوریت سازمان امور اداری و استخدامی کشور و با عضویت نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل و ظرف مدت سه ماه طرح پیشنهادی کرامت را مورد بررسی و نتیجه را برای تصویب به دولت ارائه دهند. در این جلسه سرتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز گزارشی از سابقه فعالیت صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ارائه کرد و گفت: در طرح کرامت بر اساس پیشنهادی که ستاد کل نیروهای مسلح ارائه داده، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح طی دوره ای مشخص به خودکفایی در هزینه‌ها خواهد رسید. در این نشست که وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، رییس سازمان برنامه و بودجه و رییس سازمان امور اداری و استخدامی نیز حضور داشتند، سردار سلیمانی معاون طرح و برنامه ستاد کل نیروهای مسلح گزارشی از طرح کرامت و پیشنهادات ارائه شده در این طرح برای خودکفا شدن صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح ارائه کرد و پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد، کمیته ای با محوریت سازمان امور اداری و استخدامی و با عضویت نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل و ظرف مدت سه ماه طرح پیشنهادی کرامت را مورد بررسی و نتیجه را برای تصویب به هیئت دولت ارائه دهند.