دفتر فنی مهرمس شعبه 2هدایای تبلیغاتی مدیرگیفتفروش مخزن آب و تانکر و منبع پلی …صندلی امفی تئاتر لوکس مدل R-640 …

لابی برخی کشورهای عربی برای سنگ اندازی در مذاکرات وین فعال شد
به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، نمایندگان معدودی کشورهای عربی ضد برجام به صورت مستقل و یا در قالب تشکل‌های عربی در حال رایزنی با آمریکا و ۴+۱ در وین هستند. در عین حال،  گروه‌های اپوزیسیون هم در چهارگوشه وین، همچون مقابل هتل محل مذاکرات تجمع کرده‌اند و به گفت و گوی قدرت‌های جهانی با ایران اعتراض دارند. با توجه به هشداری که ایران در دور قبلی مذاکرات داد، پلیس اتریش حضور خود را نسبت به هفته گذشته تقویت کرده و تعداد ماموران خود را افزایش داده است. ترتیبات امنیتی و حفاظتی در مقابل هتل محل مذاکرات هم تشدید شده است.