اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

نقطه نهایی بیانیه گام دوم انقلاب تحقق تمدن نوین اسلامی است