افزایش مالیات در برزیل برای اجرای برنامه حمایت از  فرودستان
به گزارش روز جمعه ایرنا از خبرگزاری رویترز؛ دفتر ریاست جمهوری برزیل پیش بینی کرد که افزایش مالیات بر اعتبار، مبادلات خارجی و بیمه ای یا اوراق بهادار و قرضه بیش از ۲ میلیارد رئال (معادل نزدیک به ۴۰۷ میلیون دلار) درآمد تولید کند، اما زمان آغاز اجرای این برنامه هنوز مشخص نشده است. برنامه رفاهی همه گیری برزیل برای حفاظت از بخشی از فقیرترین ومحروم ترین خانواده های برزیل از آسیب های اقتصادی ناشی از ویروس کرونا و محدودیت های ناشی از آن اجرا می شود. برزیل با شمار بالای مبتلایان در همه گیری کنونی، از پرتلفات ترین کشورهای جهان در ماه های اخیر به شمار می رود.