هوای ۷ شهر ناسالم است
به گزارش ایرنا از سامانه شبکه ملی پایش کیفی هوای محیط و صوت سازمان حفاظت محیط‌زیست، هوای شهرهای بندر عباس با شاخص ۷، گرگان ۹، قزوین ۲۷، بجنورد ۲۸ ، اردبیل ۳۳، سنندج ۴۲، ایلام ۴۸ پاک است. همچنین هوای شهرهای تبریز با شاخص ۵۵، خرم آباد ۶۳، زنجان ۶۶، قم ۶۷ ، ارومیه ۷۱، بوشهر ۷۲، مشهد ۷۲، کرمانشاه ۷۸ ، شیراز ۷۹، بیرجند ۸۱، همدان ۸۱ و سمنان ۸۲ در شرایط قابل قبول قرار دارد.