خوش بو کنندهای هواگیت کنترل ترددنصب انواع باطری اتمی خودرو سیار …مشاوره تلفنی روانشناسی

نقشه‌ راه محیط دوستدار سالمند تا پایان سال نهایی می‌شود
حسام‌الدین علامه روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: مطالعه تطبیقی محیط دوستدار سالمند انجام و شاخص‌های بین‌المللی آن نیز ترجمه شده است. وی با یادآوری اینکه اکنون اصفهان به عنوان شهر پایلوت دوستدار سالمند در کشور شناخته شده، گفت: برای تبیین نقشه راه محیط دوستدار سالمند، گروه‌های نخبگان در هشت کمیته تشکیل و از سالمندان نیازسنجی به عمل آمد؛ همچنین وضعیت موجود شاخص‌های سالمندی در پنج پهنه گردشگری اصفهان بررسی شد. رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان اظهار داشت: اکنون یک ماه است که طرح محیط دوستدار سالمند با همکاری شهرداری اصفهان، بهزیستی و دانشگاه هنر در حال انجام است؛ در مرحله دوم اجرای این طرح، به‌ دنبال فرآیند مداخلات منجر به ایجاد شهر دوستدار سلامت هستیم. علامه اضافه کرد: اکنون در حال بومی‌سازی شاخص‌های محیط دوستدار سالمند هستیم تا تعیین شود که انجامِ کدام مداخلات با توجه به ورودی و درون‌داده‌ها و همچنین از نظر بودجه و منابع انسانی و فیزیکی، اولویت دارد. وی تاکید کرد: دستورالعمل محیط دوستدار سالمند تا پایان سال نهایی می‌شود و به صورت یک کتاب برای همه کلان‌شهرهای کشور آماده خواهد شد تا از محورهای هشت‌گانه این دستورالعمل الگوگیری کنند. رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان درباره بودجه درنظر گرفته‌شده برای طرح محیط دوستدار سالمند نیز گفت:  بودجه پژوهشی این طرح با حمایت صندوق جمعیت سازمان ملل متحد تامین می شود اما هزینه‌های مداخلات اجرایی از سوی استانداری و شهرداری اصفهان تامین خواهد شد. علامه یادآور شد: در دستورالعمل محیط دوستدار سالمند هشت محور از جمله محیط مناسب سازی شده، حمل و نقل مناسب، مشارکت اجتماعی، مشارکت مدنی و اشتغال، احترام به سالمندان، اطلاعات و ارتباطات، حمایت اجتماعی و خدمات سلامت برای سالمندان مورد توجه قرار گرفته است. رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان درباره سند ملی سالمندان نیز گفت: در حال حاضر شاخص های سند ملی سالمندان را پیگیری و روی برنامه عملیاتی آن کار می‌کنیم.