اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

معاون دادستان کل کشور: دولت باید بجای تصدی‌گری نقش تنظیم گری داشته باشد