تعمیر صندلی ماساژ(ماساژور) تعویض …فروش عمده کاور کاغذ A4 ,A5 و A3آموزش تخصصی سنتور در تهرانپارسفنر های پیچشی و فنر فرمدار

رژیم صهیونیستی حریم دریایی لبنان را نقض کرد
به گزارش رسانه های لبنانی، فرماندهی ارتش لبنان روز شنبه در بیانیه ای از نقض حریم دریایی این کشور با چهار فروند قایق جنگی خبر داده بود. بر اساس این گزارش، موضوع نقض حریم لبنان از سوی رژیم صهیونیستی با هماهنگی نیروهای موقت سازمان ملل در لبنان پیگیری خواهد شد. رژیم صهیونیستی همچنان به نقض حریم هوایی، دریایی و زمینی لبنان که آشکارا مغایر با قطعنامه های بین المللی شمرده می شود، ادامه می دهد. لبنان بارها شکایت خود را به شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر نقض قطعنامه ۱۷۰۱ توسط رژیم صهیونیستی ارائه کرده که تا کنون این شورا هیچ اقدام موثری را انجام نداده است.