منصور غلامی صبح دوشنبه در حاشیه کنفرانس توسعه سرمایه انسانی که در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار داشت: وزیر ارتباطات با روسای دانشگاه های تهران، صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف جلسه ای برگزار کرد تا یک مجموعه علمی فناوری در حوزه آی تی به یاد و نام دانش آموختگان جانباخته در هواپیمای اوکراین ایجاد کنند. وی افزود: این مجموعه در فضای جدید علمی دنیا و در زمینه هوش مصنوعی توسعه می یابد تا همکاری و هم افزایی علمی داشته باشند. وزیر علوم تصریح کرد: صحبت های مقدماتی درمورد راه اندازی این مجلس در جلسه هفته گذشته مطرح شد. به گزارش ایرنا،  جواد آذری جهرمی هفته گذشته در حساب کاربری اینستاگرام خود اعلام کرد که با موافقت رییس جمهوری، جلسه ای با حضور روسای سه دانشگاه برگزار کرده است تا با یاری همه نخبگان این دانشگاه ها و به یاد و نام همه جان باختگان، یک کار بزرگ در مسیر پیشرفت علمی ایران آغاز کنند. یک هواپیمای بوئینگ صبح چهارشنبه ۱۸ دی ماه با ۱۷۶ مسافر سقوط کرد و در این پرواز بیش از ۵۰ دانش آموخته ایرانی حضور داشتند.