توسعه همکاری‌های ایران و فرانسه در بخش تعاون

توسعه همکاری‌های ایران و فرانسه در بخش تعاون
به گزارش روز شنبه ایرنا از اتاق تعاون ایران، «بهمن عبداللهی» در این دیدار به جایگاه تعاون در حمایت و ارتقای رفاه جوامع و حمایت از نهضت تعاون در سایر کشورها در برابر چالش‌های اقتصادی-اجتماعی اشاره کرد. نماینده نهضت تعاون فرانسه و اروپا در ادامه این دیدار با اشاره به جایگاه رو به رشد و تعیین کننده بخش تعاون ایران در منطقه و جهان، از عزم جدی نهضت تعاون فرانسه برای گسترش و تقویت روابط با بخش تعاون ایران خبر داد. «ژان لوئی بانسل» به پویایی نهضت تعاون ایران در سال‌های اخیر در عرصه بین‌الملل و به ویژه در کمیته جهانی جوانان اشاره داشت و بر علاقه‌مند خود برای بازدید از ایران در جهت آشنایی و تعامل بیشتر با بخش تعاون ایران، تاکید کرد. نماینده نهضت تعاون فرانسه و اروپا، همچنین همراهی و همکاری میان نهضت تعاون کشورهای مختلف جهان در تقابل با چالش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را از اولویت‌های نهضت جهانی تعاون بر شمرد و ارتقای آن را جزئی از برنامه‌های خود در سطح ملی و بین‌المللی دانست. وی به مشکل تامین نقدینگی و پرداخت حق عضویت اعضایی که همچون سازمان‌های تعاونی در ایران با چالش‌ها و بحران‌های اقتصادی مواجهند، اشاره کرد. در این دیدار و در قالب هیات اعزامی ایران به سئول جهت شرکت در کنگره جهانی تعاون، مقامات عالی رتبه دولتی از ایران شامل «مهدی مسکنی» معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «غلامحسین حسینی نیا» معاون وزیر و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور نیز حضور داشتند و به ارائه نقطه نظرات خود پیرامون همکاری بخش تعاون دو کشور پرداختند.