اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک موضوع ملی است