اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

سلاجقه: وزارتخانه‌های خارجه و نیرو حقابه تالاب هامون را پیگیری می‌کنند