نيكران بلبرينگ02144032057بدون نیاز به مدرک زبان مهاجرت کنیدثبت شرکت تولید الکل و مواد ضد عفونیدستگاه سلفون کش

حدود ۳۰ درصد ایجاد اشتغال در کشور در ستاد اجرایی فرمان امام انجام گرفت
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، محمد مخبر روز سه شنبه در مراسم ایجاد ۲۲۰ هزار شغل برکت در سال جهش تولید و آغاز عملیات اجرایی ۲۷۰ هزار شغل برکت در سال تولید؛ پشتیبانی ها و موانع ها افزود: در سال ۱۴۰۰ هم ۱۰۰ هزار طرح در بنیاد برکت این مجموعه برنامه ریزی شده که با اجرای این طرح ها ۲۷۰ هزار شغل ایجاد خواهد شد. وی ادامه داد: برای این تعداد طرح حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام می شود و هفت بانک هم در این طرح ها مشارکت خواهند داشت. مخبر با اشاره به اینکه عمده این شغل ها اجتماع محور و خرد و خانگی هستند، بیان داشت: این طرح ها در ۳۱ استان کشور اجرا خواهد شد. رییس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) یادآور شد: این اقدامات در حدود ۱۲ هزار روستا و شهرهای کوچک انجام خواهد شد. وی گفت: دامداری، آبزیان، صنایع دستی از جمله کارهایی است که با توجه به مزیت استان ها در قالب این طرح ها به اجرا در خواهد آمد و این اقدامات در تولید نقش اساسی دارد. ادامه دارد....