آموزشگاه فنی حرفه ای طراحی سایت …دستگاه عرق گیری گیاهانقیمت صندلی تاشو سینمایی رض کو …سرور قدرتمند HP DL380 Gen9

حضور دوبرابری زنان هنرمند در دوسالانه سرامیک
سالهای اخیر شاهد حضور گسترده زنان در عرصه های هنرهای هستیم که یازدهمین دوسالانه سرامیک ایران با حضور ۷۲ درصد مشارکت زنان مصداق این گزاره است. حضور زنان در قامت مدیران آموزشگاه های هنری و مدیریت گالری های هنری از دیگر موارد قابل تامل در سال های اخیر است که حضور آن ها در نسبت با مردان در حال افزایش است. افزایش حضور زنان در فضاهای آکادمیک، نقش موفق زنان در عرصه های اجتماعی و شرایط فرهنگی و اقتصادی کشور را می توان از عواملی دانست که در تمایل به زنانه شدن هنرهای تجسمی ایران نقش مهمی داشته است. در یازدهمین دوسالانه سرامیک ایران ۹۷ اثر به نمایش گذاشته شده است که ۸۵ هنرمند هر کدام یک اثر، چهار هنرمند هر کدام دو اثر به نمایش گذاشته اند و چهار اثر نیز به صورت مشترک دو نفره ارائه شده است و در مجموع ۹۷ هنرمند در دوسالانه حضور دارند.  از بین ۹۷ هنرمند راه یافته به نمایشگاه دوسالانه ۶۹ نفر زن و ۲۸نفر مرد هستند که بیانگر حضور ۷۲ درصدی هنرمندان سرامیست در دوسالانه است. یازدهمین دوسالانه سرامیک با توجه به محدودیت فعالیت‌های حضوری به دلیل شیوع کرونا، در حال حاضر تعطیل است اما علاقه‌مندان می‌توانند نمایشگاه مجازی ۳۶۰ درجه این رویداد را از طریق این لینک دنبال کنند. یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران با حمایت اداره کل هنرهای تجسمی و همکاری انجمن هنرمندان سفالگر ایران و موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر از ۱۰ آبان ماه در فرهنگسرای نیاوران آغاز شده است.