تعمیر تلویزیون ال جیمبلمان آمفی تئاتر،رض کولوازم يدكي مزدافروش سررسید 1400 | سررسید سلفونی …

نقشه راه رصد اجتماعی پاندمی کووید - ۱۹ تدوین شد
دکتر مهرداد فرخی روز یکشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران افزود: در حال جمع آوری بازخوردهای نهایی از نخبگان اجتماعی سراسر کشور هستیم که به احتمال فراوان این کار تا فردا به پایان می رسد. فرخی افزود: این نقشه راه فقط در شهر تهران برای گروه های آموزشی چهار دانشگاه غیرعلوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، علامه طباطبایی و الزهرا و همچنین برای متخصصان مربوطه  ۱۰ کلان منطقه آمایشی وزارت بهداشت ارسال شده است. وی بیان کرد: علاوه بر این افراد، این نقشه برای معاون اجتماعی استاندار تهران، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی و وزارت کشو نیز ارسال شده است. فرخی ادامه داد: نقشه راه رصد اجتماعی پاندمی کرونا، هفته آینده به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال خواهد شد. راهبردهای اصلی کنترل پاندمی کرونا کدامند؟ وی درباره راهبردهای اصلی کنترل پاندمی کرونا اظهار داشت: راهبرد اصلی در کنترل پاندمی کرونا، همچنان رعایت فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شستن به موقع دست ها با آب و صابون حداقل به مدت ۲۰ ثانیه است. فرخی افزود: حتی کشورهایی که واکسیناسیون با سرعت خوبی در حال انجام است، این سه راهبرد همچنان راهبرد اصلی آنها در کنترل پاندمی است. شاید هم مجبور باشیم تا یک سال آینده این سه راهبرد را داشته باشیم. وی ادامه داد: میزان دستیابی به هر سه راهبرد اصلی در سطح های اجتماعی، متفاوت است و این موضوع همان نابرابری هایی است که با شیوع کرونا، در جوامع مختلف آشکار شده است. رییس دبیرخانه رصد خانه اجتماعی کووید - ۱۹ گفت: به طور مثال چنانچه میزان مصرف ماسک یا ماده ضد عفونی کننده برای خانواده ها محاسبه کنیم، برای برخی خانواده ها هزینه ناچیز است و برای تعدادی از خانواده ها معادل یک سوم درآمد خانواده ها می شود، این یک شکاف اجتماعی است که با شیوع پاندمی کرونا، مشاهده می شود. به گزارش ایرنا، مسئولیت " رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹ " به دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی واگذار شده است. وزیر بهداشت رییس این دانشگاه را باتوجه به رسالت دانشگاه در مرجعیت علمی حوزه توانبخشی و سلامت اجتماعی و نظر به تأثیرات عمیق و چندجانبه پاندمی کووید ۱۹ در تمام ابعاد، به خصوص سلامت اجتماعی جامعه، به ریاست رصدخانه اجتماعی کووید ۱۹" منصوب کرد.