دوزینگ پمپ .مترینگ پمپدوربین مداربسته , DVR , تجهیزات …آموزش تخصصی گیتار در تهرانپارسصندلی همایش با صفحه آموزشی رض کو …

اقتصاد دانش بنیان الگوی اقتصادی کشور باشد
به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه و آموزش ایرنا، حمیدرضا طیبی روز یکشنبه در نشست خبری پژوهشگاه رویان اظهار داشت: در پروژه هایی که صندوق توسعه ملی و معاونت علمی آنها را تامین مالی می کنند، سرعت انجام کارها به دلیل تامین بودجه بالا رفته است. رییس جهاد دانشگاهی یادآور شد: به واسطه تامین اعتبار این فرصت فراهم شده که در مذاکرات با شرکت های دانش بنیان برای تضمین بودجه اطمینان داد و درخواست تضمین بازار را نیز از آنها داشت که در نهایت نتایج مناسبی هم حاصل شده است. وی اظهار گفت: جهاد دانشگاهی نیز در این زمینه به مرزی از سرآمدی رسیده که قادر به انجام کارهای علمی و فن‌آورانه در سطوح بالا است.   تجاری‌سازی در شرکت‌های خصوصی صورت می‌گیرد سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در این نشست گفت: تجاری سازی بیشتر در شرکت‌های خصوصی صورت می‌گیرد؛ بنابراین شرکت ها برای تجاری سازی باید طرف قرارداد شوند. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری تاکید کرد: باید میان شرکتی که از جیب خود یا بودجه دولتی هزینه می کند، تفاوت قائل شد. ستاری همچنین گفت: شرکت های دانش بنیان برای خرید اول، تا سقف ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارند که این اتفاق مهمی است. وی همچنین به فعالیت های پژوهشگاه رویان اشاره کرد و افزود: بالندگی و رشد پژوهشگاه رویان برای کشور مهم است و حتما برای انجام پروژه های جدید با این مرکز تفاهم می شود.