نمایندگی تعمیرات لوازم خانگی ال …تعمیر کولر گازی،سرویس کولر گازی،نصب …تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …تقویت کننده ارگانیک خاک و بذر …

دروس عمومی در اولویت آموزش از راه دور فنی و کاردانش قرار گرفت