اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مرز زمینی عراق برای عرفه تا سقف ۵۰ هزار زائر باز شد